woensdag 20 april 2011

Grontmij gaat groot infrastructuurproject in Noord-Afghanistan ondersteunen

Grontmij in Duitsland heeft een belangrijke opdracht gekregen om consultancydiensten te leveren op het gebied van weg- en waterbouw voor de vijf Noord-Afghaanse provincies Kunduz, Badakshan, Baghlan, Balkh en Takhar.

Dat heeft het bedrijf maandag bekendgemaakt. Grontmij zal de plaatselijke overheden ondersteunen in de opbouw, uitbreiding en vernieuwing van de lokale infrastructuur.

Het project zal 3 jaar duren en de totale projectsom is ongeveer 8 miljoen euro. De opdrachtsom voor Grontmij bedraagt 3 miljoen.

In de vijf provincies zal Grontmij de lokale teams ondersteunen die verantwoordelijk zijn voor de aanleg van wegen en bruggen, beschermingsmaatregelen tegen overstromingen, waterhoudende grondlagen en water- en stroomvoorzieningen.

Het doel is niet alleen om de lokale infrastructuur te verbeteren, maar ook om kennisoverdracht te bevorderen in de regio, waardoor de inspanningen duurzaam zijn.

Grontmij zal haalbaarheidsstudies en kosten-batenanalyses leveren en zal steun verlenen aan de Afghaanse autoriteiten bij de keuze van geschikte projecten.

Het bedrijf zal ook advies geven rondom de doelgroepen en de technische uitvoering ven projecten, waarbij rekening zal worden gehouden met de lokale cultuur, regering en politiek. Monitoring en evaluatie zullen daarbij zorgen voor een professioneel resultaat.

Sylvo Thijsen, van CEO Grontmij N.V., zegt: “Dit is een bijzonder project aangezien we allemaal weten dat een goed werkende infrastructuur dringend nodig is in deze regio’s. Wij zijn dan ook zeer gemotiveerd om het Afghaanse volk te ondersteunen in de realisatie van de toekomstgerichte maatregelen.”

Thijsen zegt verder dat dit project ook het succes onderstreept van de nieuwe organisatiestructuur van Grontmij, “waarbij we ons richten op de inzet van onze kennis en expertise van lokale markten om deze op grensoverschrijdende wijze in te zetten”.

Grontmij is een internationaal ontwerp-, advies- en managementbureau. Het bedrijf levert adviezen en ingenieursdiensten met betrekking tot de stedelijke en natuurlijke leefomgeving, mobiliteit, schoon water en energie.

RIDF
Het project wordt gefinancierd door het Regionale Infrastructuur Ontwikkelingsfonds (RIDF), dat in het leven is geroepen door de Duitse en de Afghaanse regering.

Grontmij in Duitsland is al met succes betrokken geweest bij diverse projecten in Afghanistan in de afgelopen jaren. Volgens Grontmij zal het project dus profiteren van de ervaring van het bedrijf met lokaal personeel en lokale overheden.